Archive for February, 2013

Knudsen og Aasen – bokmålets fadder og nynorskens far

Tuesday, February 12th, 2013
Arne Torp

Arne Torp

De fleste er jo klar over at Ivar Aasen har skapt nynorsken, og de opplyste kjenner også til at Knudsen på en eller annen måte er ansvarlig for åssen bokmålet blitt til. 2013 er utnevnt til språkår i Norge, og det skal være ei feiring av språklig mangfold, men det er trulig ikke tilfeldig at det nettopp i år er to hundre år siden Ivar Aasen ble født. I  fjor var det forresten et tilsvarende jubileum for Knud Knudsen, men det gikk nok noe mer upåakta hen.

I kåseriet kommer Arne Torp derimot til å snakke både om Knudsen og Aasen, for begge er interessante kulturpersonligheter med mange likhetstrekk, men også med klare forskjeller.

Arne Torp er professor i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.

Tid: Lørdag 16. mars kl 14.00
Sted: Ibsenhuset, Henrik Ibsens gate 14, Grimstad
Inngang: 50,- kr, enkel servering