Archive for April, 2012

Ibsen og mytene

Tuesday, April 24th, 2012
Henrik Ibsen

Henrik Ibsen

Sted: Grimstad Vertshus, Frivoldveien 11, Grimstad
Tid: Lørdag 28. april kl 12.00-15.00
Inngang: 150 kr, enkel bevertning

Ibsen-museene i Norge samarbeider om et seminar i Grimstad. Denne gangen handler det om myter som er knyttet til Ibsens liv og verk. Det er et tema det er vanskelig å bli ferdig med, ikke minst Ibsen-museene, der liv og verk formidles kontinuerlig.

 

Jørgen Haave: Biografiske perspektiver på Henrik Ibsen – verdien av kildrgransking
Hva forteller primærkildene om Ibsens år på Venstøp? Det gir en mulighet til å korrigere eksisterende sannheter. Hvordan var Ibsen bak alle disse mytene? Jørgen Haave er konservator ved Telemark Museum

Erik Edvardsen: Iscenesettelser – Ibsen bak mytene
Kan hende øves det et større press på berømtheter om å presentere seg og skape et selvbilde. Selv om Ibsen hevdet at han alltid diktet om noe gjennomlevd, men aldri behandlet det opplevde, har han også i forbindelse med diktergjerningen hevdet å drive selvanatomering. Hvordan fremstår Ibsen som person, og hva går hans nærvær i diktningen ut på? Erik Edvardsen er seksjonsleder ved Ibsenmuseet, Norsk Folkemuseum.

Olav Haugsevje: ”Terje Vigen” og Terje Viken – diktverk og tradisjon
Hvordan er “Terje Vigen” oppfattet og brukt i Grimstad-samfunnet? “Terje Vigen” er nyttet i byutviklings-arbeidet i Grimstad, samt at byen også har hatt sine nasjonsbyggere som har tematisert diktet. Debatten om hvorvidt “Terje Vigen” har rot i en historisk person, gir grunnlag for noen refleksjoner omkring resepsjonen. Olav Haugsevje er faglig ansvarlig ved Grimstad bys museer.

“… Såmmå hen du er i væla…”

Saturday, April 14th, 2012

Litterær kafé med Prøysen-tekster
Sted: Pan, Grimstad kulturhus
Tidspunkt: Lørdag 21.4 kl 15.00
Inngang: 100 kr

Nord-Trøndelag gjester Grimstad med  forestillingen ”Såmmå hen du er i væla” som tar utgangspunkt i Alf Prøysens tekster. Teatersjef og skuespiller Ketil Kolstad ønsker å vise de litt mer mørke sidene ved Alf Prøysen, og i denne musikalske fortellerforestillingen tolker han utvalgte stubber og viser fra Prøysens forfatterskap i en eksistensiell kontekst. Stubbene er velkjente og humoristiske godbiter fra novellesamlinga «Onger er rare», der stubben «Je» er en nøkkeltekst i forestillinga. Stubbene blir bundet sammen av viseklassikere vi alle kjenner, blant andre «Så seile vi på Mjøsa», «Jørgen Hattemaker» og «Syskenbån på Gjøvik». Men bak alt det morsomme, det vakre og poetiske, skjuler det seg et alvor i det Prøysen tar oss med fra vugge til grav…