Archive for November, 2009

En apotekerlærling ved veis ende – Ibsens helse i hans siste år

Monday, November 16th, 2009

Ibsen-museet inviterer til et nytt seminar førstkommende torsdag. Denne gangen vil vi få besøk av medisiner Jan C. Frich som har studert Ibsens helse i hans siste leveår.

Tidspunkt: Torsdag 19. november kl 19.00
Sted: Ibsen-museet, Henrik Ibsens gate 14, Grimstad
Inngang: Kr 50, enkel servering

“Men, mine damer og herrer, De må ikke derfor tro at jeg agter definitivt at nedlægge min teaterpen. Nej, den agter jeg at ty tilbage til og holdefast til det sidste. Jeg har nemlig endnu diverse galskaber på lager”.

Jan C. Frich holder foredrag om Ibsens helse

Jan C. Frich holder foredrag om Ibsens helse

Dette uttalte Henrik Ibsen i talen i anledningen av feiringen av 70-årsdagen i 1898. I desember året etter kom “Når vi døde vågner”. Så sent som i november 1901 snakket han om å skrive et nytt skuespill, men det kom aldri noe mer, og Ibsens helsetilstand i hans siste år har derfor historisk interesse. Hvilke sykdommer lå til grunn for Ibsens sviktende helse, og hva døde han av? Hvilken behandling fikk han? Trakk han veksler på sin erfaring som apotekerlæring i sine siste år? Hvilket forhold hadde han til legene som behandlet ham?

Jan C. Frich er lege og dr.med. Han er spesialist i hjerne- og nervesykdommer, og er ansatt som forsker ved Universitetet i Oslo. Han er medlem av Den norske nevrolitterære klubb og er medredaktør for boken “På sykeleiet – sykdom og medisin i litteraturen” (2004).