Archive for October, 2009

Markens Grøde

Monday, October 26th, 2009

Petter Hangeland leser Markens Grøde

Petter Hangeland leser Markens Grøde

I vår opplesningsserie ”På oppleste stier” er vi nå kommet til den romanen som skulle gjøre Knut Hamsun til nobelforfatter. I 1917 skrev han Markens grøde og tre år senere ble han innlemmet i det fornemme selskapet av vinnere av Nobelprisen i litteratur.

I Markens grøde møter vi Isak og Inger. Isak velger seg et sted i villmarken der han rydder grunnen og bygger seg en gård. Den sterke kvinnen Inger slår seg sammen med ham. Snart kommer flere til Sellanraa, for å dyrke jorden, inspirert av hva Isak har fått til.

Markens grøde (1917) er en roman som førts og fremst er lest symbolsk. Framfor å skildre samfunnet slik det er, valgte Hamsun med denne boken å beskrive samfunnet slik han skulle ønske det var.

Til å lese denne romanen har vi fått med oss Petter Hangeland. Han har i mange år undervist ved Universitetet i Agder og forløperne Kristiansand lærerhøgskole og Høgskolen i Agder. I dag er han seniorrådgiver ved universitetets avdeling for lærerutdanning. Ellers er han kjent som en dyktig revyskuespiller, visedikter og tekstforfatter. Sammen med Pål Repstad og Asbjørn Arntzen er han ansvarlig for suksessforestillingen «Den store fellesbasaren», som i flere omganger har gått for fulle hus mange steder i Agder.

Tid: Fredag 30. oktober kl 19.00
Sted
: Café Ibsen, Løkkestredet 7, Grimstad
Inngang
: 100 kr/50 kr for studenter
Salg av mat og drikke.