Archive for August, 2009

Benoni av Knut Hamsun

Tuesday, August 25th, 2009

Oddbjørn JohannessenSted: Terje Vigen-rommet, Ibsen-museet, Henrik Ibsens gate 14, Grimstad
Tid: Fredag 28. august kl 19.00
Inngang: Kr 100/studenter gratis

Salg av mat og drikke.

Førstkommende fredag er det igjen klart for opplesning fra én av Knut Hamsuns romaner, denne gangen Benoni. Vi har denne gangen fått Oddbjørn Johannessen til å lese romanen.

Benoni (1908) foregår i et nord-norsk miljø der vi foruten hovedpersonen finner et utall av bi-personer. Vi følger hovedpersonen Benoni på hans vei fra å være postbud til å bli forretningsmann. Vi møter på et velkjent Hamsun-tema: skjebnen kan på dramatisk vis bryte inn i enkeltmenneskets liv.

Benoni er på sjarmerende vis preget av en folkelig og snedig humor. Kjærligheten er ikke lenger noen sykdom, som i mange av Hamsuns tidligere bøker. Nå er kjærligheten mer absurd, men likevel preget av store følelser.

Oddbjørn Johannessen er kanskje mest kjent for et grimstadpublikum som foredragsholder om Hamsun og Ibsens litteratur og liv. Han er tilknyttet Universitetet i Agder ved institutt for nordisk og underviser på blant annet allmennlærerutdanningen. Det som kanskje er mindre kjent, er at han også har en fortid som amatørskuespiller og han har vært leder av Vennesla barne- og ungdomsteater hvor han også hadde regioppgaver.

På oppleste stier er en serie opplesninger av Hamsuns mest sentrale verker. En gang i måneden blitt ett av verket lest fra begynnelse til slutt i løpet av samme kveld. Det er nye opplesere hver gang.

Drømmen om Amerika – historier om utvandringen fra Norge og Grimstad på 1800-tallet

Friday, August 21st, 2009

Litterær kafé med Toril Brekke og Erik Aalvik Evensen

Sted: Terje Vigen-rommet, Ibsenhuset, Henrik Ibsens gate 14, Grimstad
Tidspunkt: Lørdag 22. august kl 13.00
Inngang: Kr 50,-, enkel servering

Toril Brekke

Toril Brekke

Den første litterære kafeen etter sommeren er viet en periode som var preget av nød og oppbrudd, håp og nye røtter. Vi har invitert en romanforfatter og en historiker til å fortelle om utvandringen fra Norge og Grimstad i første halvdel av 1800-tall og hva de fant i det unge landet Amerika.

Toril Brekke har gitt ut de to første romanene, Drømmen om Amerika (2006) og Gullrush (2008), i en trilogi som handler om hva som skjedde med de 52 nordmennene som reiste over havet til Amerika med sluppen Restauration i 1825 og hva som drev dem til å reise. Hun ønsker å gi et helhetlig bilde både over hva de reiste til, og hva de reiste fra. Brekke har selv reist turen fra Mississippi-elven til California, veien som romanskikkelsene Brenda og Hølje tar når hun endelig bryter opp fra livet som barpike i landsbyen Chicago og blir med ham vestover, midt i gullrushet. Dette var også tiden da de såkalte “fortyniners” begynte å røre på seg og det var ikke alle dem som nådde frem. Da Brekke tok turen kunne hun lettere forstå det hun hadde lest.

Brekke vet mye om utvandringen og innvandringen til Amerika på 1800 – tallet. Det er mange historiske fakta å bygge på, og det er tråder å trekke videre inn i den fiktive verdenen. Og deretter klippe over. Noen har faktisk levd, andre er oppdiktet. Hun har lagt vekt på å mikse litt for å understreke at dette miljøet faktisk har eksistert.

Erik Aalvik Evensen har i mange år vært opptatt av  utvandringen fra vårt distrikt til Amerika, en interesse som resulterte i doktoravhandling  om emnet vinteren 2009. I avhandlingen tar Evensen oss tilbake til 17. september 1846, da skonnerten ”Grethe Lovise” seiler ut fra Grimstad havn. Om bord befinner det seg emigranter fra bl.a. Landvik og Eide.

Historien om emigrantskipet ”Grethe Lovise” er kjent fra før, men Erik  Aalvik Evensen har foretatt et realt dypdykk og fulgt emigrantene helt fram til de dør i det nye landet. Og han bretter ut et vidt bakteppe som viser motivene for emigrasjonen. Årsakene kunne være økonomiske, politiske, religiøse eller kulturelle.
Det er et imponerende arbeid Erik Aalvik Evensen her har gjort, ikke minst med tanke på at han har tatt sin doktorgrad ved siden av full undervisningsjobb på Fjære ungdomsskole. Evensen er født og oppvokst i Grimstad, og er til daglig lektor på Fjære ungdomsskole.