Archive for May, 2009

Sværmere er neste roman ut

Friday, May 22nd, 2009

Vi er kommet til den femte romanen i opplesningsserien ”På oppleste stier”. Denne gangen er det bibliotekar ved Grimstad bibliotek, Odd Johnsen, som leser Sværmere av Knut Hamsun. Dette er den korteste romanen i opplesningsserien.

Handlingen i Sværmere (1904) er lagt til et lite nord-norsk tettsted. Her møter vi telegrafisten Rolandsen, som forelsker seg i datteren til stedets patriark. Boken omhandler hvordan Rolandsen forsøker å gjøre seg verdig den stolte pikens gunst, samtidig som han skaffer seg et navn som en enestående fremstiller av fiskeslim!

Boken skiller seg markant fra Hamsuns 1890-tallsromaner. Ensomhetsfølelse og panteisme er erstattet med en barsk og folkelig beretterstil som er sammenlignet med Mark Twains ironiske munterhet. Hamsun skal selv ikke ha omtalt boken særlig ofte, men han skal ha vært stolt over den tekniske utførelsen. Sværmere er en kort bok, der det likevel myldrer av personer og overraskende innslag.

Odd Johnsen er opprinnelig fra Stathelle i Telemark fylke, men har bodd i Grimstad siden 1975. Han er utdannet bibliotekar, og har arbeidet det meste av tiden på Grimstad bibliotek. Han har vært aktivt med i Ibsen/Hamsun-satsingen i Grimstad, og har vært bl.a. med i Hamsun-selskapets styre fra starten i 1997 og fram til i år.

Han liker også musikk og teater, og har i mange år vært med i sang, musikk og amatørteatermiljøet i Grimstad, som korsanger, tekstforfatter og medvirkende i lokalrevyer, og styremedlem i Grimstad Viseklubb. Johnsen er også interessert i lokalhistorie, og har skrevet artikler i Grimstad Adressetidende og medlemsskriftet til Selskapet for Grimstad Bys Vel.

Sted: Ibsen-museet, Henrik Ibsens gate 14, Grimstad
Tidspunkt: Fredag 29. mai kl 19.00
Inngang: Kr 100/kr 50 for studenter, salg av mat og drikke

Kvinnen bak Berlinerpoplene

Friday, May 8th, 2009

Anne Birkenfelt Ragde. Foto: Lasse Berre.
Anne Birkefeldt Ragde. Foto: Lasse Berre.

Litterær kafé med Anne B. Ragde

Sted: Rica Hotel Grimstad
Tidspunkt: Lørdag 9. mai kl 13.00
Inngang: Kr 50,-, enkel servering. Salg og signering av bøker.

En av de mest folkekjære nålevende forfatterne i Norge besøker Grimstad på neste litterære kafé. Den mange ganger prisbelønte Ragde debuterte i 1986 med barneboka Hallo. Her er Jo. Hun har siden begått et snart 40-talls bøker og den siste Ligge i grønne enger utkom i 2007. For en stor leserskare var det et etterlengtet punktum i trilogien om Torunn fra romanene Berlinerpoplene og Eremittkrepsene. De ble filmatisert av NRK og vist på fjernsyn i 2007/2008. De siste episodene som bygger på Ligge i grønne enger ble vist på TV i januar i år. Det blir det mulighet for å bli kjent med andre deler av forfatterskapet også.

Ibsens hysteriske kvinneskikkelser

Wednesday, May 6th, 2009

Hilde Bondevik
Hilde Bondevik

Ibsen-seminar med Hilde Bondevik, Universitetet i Oslo

Sted: Ibsen-museet, Henrik Ibsens gate 14
Tidspunkt: Torsdag 7. mai kl 19.00
Inngang: kr 50,-, enkel servering. Salg og signering av bok.

Hysteri var en utbredt medisinsk diagnose i Norge mellom 1870 og 1915. Idehistoriker Hilde Bondevik har skrevet om dette i boken Medisinens orden og hysteriets uorden, om hysteriets gullalder i Norge. Bondevik analyserer hvordan hysteriet i denne perioden ble brukt som en metafor for det kvinnelige, og som en protest mot undertrykkelse.

I litteraturen ser vi en lignende dveling ved det hysteriske i samme tidsrom. Forfatterne var påvirket av medisinernes tekster, på samme tid som litteraturen inspirerte fagmedisinernes analyser.

Henrik Ibsens Hedda Gabler og Nora er kvinneskikkelser med datidens hysteriske symptomer. I internasjonal litteratur var særlig Gustave Flauberts Madame Bovary et tidlig verk som franske leger viste til. Ibsen skrev i sine egne nedtegnelser om Hedda at hysteriet inspirerer hennes handlinger. Ibsen var ikke den eneste i Norge. Også Bjørnstjerne Bjørnson, Amalie Skram og Knut Hamsun skrev om hysteriske personer.

Ingen annen såkalt ikke-dødelig sykdom har som hysteri gitt opphav til en så blomstrende og følelsesladet mytepoetisk flora. Hysteri er imidlertid en av medisinens eldste diagnoser og mest kontroversielle sykdommer. Den finnes ikke bare i medisinen, men også i folketroen, kunsten og litteraturen, så vel som i dagligtale og moderne såpeopera. Hysteri har en lang og spennende historie, hvor særlig overgangen til det 19. århundre fremstår som en sentral periode.

Hilde Bondevik er idéhistoriker og førsteamanuensis ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.