Archive for February, 2009

Mysterier – en laaaang opplevelse….

Wednesday, February 25th, 2009
Forfatter Lene Wikander leser Mysterier
Forfatter Lene Wikander leser Mysterier

Andre roman ut i denne opplesningsserien er MYSTERIER fra 1892. Her møter vi hovedpersonen Johan Nilsen Nagel som ankommer en ikke navngitt norsk småby. Han sprader rundt i gul dress og med en fiolinkasse under armen, og blir fort oppfattet som en outsider av byens innfødte. Hva som skjer og hvordan det går med Nagel, kan alle få med seg lørdag i neste uke. Vi har utfordret bysbarnet Lene Wikander til å maratonlese romanen. Wikander er journalist og selv forfatter og valgte selv romanen Mysterier som hun har et personlig forhold til.

Tidligere er romanen Sult blitt lest opp. I de kommende månedene vil verkene Markens Grøde, Pan, Victoria, Svermere, Benoni, Rosa og August bli lest høyt i sin helhet. Det vil være en ny oppleser hver gang og opplesningene er tenkt gjennomført på ulike steder.

Ideen bak ”På oppleste stier” er å presentere Hamsuns litteratur i en større helhet. Her skal det ikke leses opp utdrag med tilhørende fortolkning. Tilhøreren må stole på seg selv, overlatt til Hamsuns tekster i usensurert versjon.

Sted: Rica Hotel Grimstad
Tidspunkt: Lørdag 28. februar kl 10.00 til opplesningen er slutt
Inngang: Kr 100,-/ 50,- for studenter

Olav Vesaas om foreldra Halldis Moren og Tarjei Vesaas

Sunday, February 15th, 2009
Sonen Olav Vesaas
Sonen Olav Vesaas

På litterær kafé vil sonen, Olav Vesaas, fortelje om foreldra sine, om diktinga og livet på Midtbø.

Det nygifte diktarparet, Halldis Moren og Tarjei Vesaas, flytte våren 1934 inn på garden Midtbø i Vinje i Telemark og byrja straks å modernisere hovudbygningen for det komande samlivet. Tarjei Vesaas hadde då skrive fleire romanar, ei novellesamling og eit par skodespel. Halldis Moren hadde gjeve ut tre diktsamlingar. Denne innflyttingstida – midt på 30-talet – var også ei åndeleg grotid for dei begge to; Tarjei Vesaas gjorde ferdig den romanen som skulle bli gjennombrotsboka hans, Det store spelet, i 1934, og Halldis Moren (som ho enno kalla seg) gav i 1936 ut diktsamlinga Lykkelege hender, der ho uttrykkjer gleda over å skape sin eigen heim og bli mor.

Midtbø skulle bli ramma for livet og diktinga deira like til Tarjei Vesaas døydde i 1970. Der skreiv han dei viktigaste romanane sine, slike som Huset i mørkret, Fuglane og Is-slottet. Han sa sjølv at i dei siste 10-15 åra av livet sitt kunne han ikkje skrive andre stader enn på Midtbø. Halldis Moren Vesaas engasjerte seg etter krigen sterkt i det lokale kulturlivet – seinare også i mangt slags kulturarbeid på riksplan, men ho gav likevel ut nye diktsamlingar, som Tung tids tale og I ein annan skog. Etter kvart kom ho til å nytte mykje av sine skapande evner til å gjendikte klassiske skodespel frå fransk og engelsk.

Sjølv om dei reiste mykje – helst kvar for seg – og hadde langvarige utanlandsopphald, kom dei alltid heim til basen for samlivet; Midtbø.

Olav Vesaas (f. 1935) har filologisk embetseksamen frå Universitetet i Oslo og har arbeidd som kulturmedarbeidar i NRK i nesten 30 år. Han har redigert fleire diktantologiar og skrive biografiar om både Aasmund Vinje og begge foreldra sine. Den siste, Å vera å livet, kom ut hausten 2007 i samband med 100-årsjubileet for Halldis Moren Vesaas’ fødsel.

Stad: Rica Hotel Grimstad, Kirkegaten 3, Grimstad
Tidspunkt: Laurdag 21. februar kl 13.00
Inngang: Kr 50, enkel servering

Hamsun som tyv i Ibsens verksted

Saturday, February 7th, 2009

Oddbjørn Johannessen

Oddbjørn Johannessen

Årets første Ibsen-seminar vil ha jubilanten Hamsun som tema. Knut Hamsun ga ofte og tydelig uttrykk for forakt for teateret. “Dramaet er den ufuldkomneste Digtform av alle”, skrev han for eksempel en gang til Georg Brandes. Og han nektet sin skuespiller-kone Marie å fortsette som scenekunstner. Ikke desto mindre ga han selv ut hele seks dramatiske verk i perioden 1895 – 1910.  Han la heller ikke skjul på sin antipati overfor samtidens store dramatiker, Henrik Ibsen.  I de litterære foredragene Hamsun reiste rundt med i begynnelsen av 1890-årene var nettopp Ibsen skyteskiven. Går vi imidlertid Hamsuns egne dramaer nærmere etter i sømmene, ser vi at han tydelig har stjålet både grep og motiver fra flere Ibsen-skuespill.  Det kommende Ibsen-seminaret skal fokusere spesielt på dette paradokset.

Oddbjørn Johannessen er amanuensis i nordisk ved Universitetet i Agder og har arbeidet med forfatterskapet til blant annet Knut Hamsun, Henrik Ibsen og Jens Bjørneboe. Han er tilknyttet ”Grimstad – dikternes by” i halv stilling.

Sted: Terje Vigen-rommet, Ibsenhuset, Henrik Ibsens gate 14, Grimstad
Tidspunkt: Torsdag 12. februar kl 19.00
Inngang: Kr 50,- enkel servering