Archive for the ‘Utstilling: Hamsuns postkasser’ Category

Utstillingen Hamsuns postkasser

Wednesday, June 17th, 2009

Grimstad bys museer har samarbeider med SixSides Exhibition Architecture & Design om utstillingen Hamsuns postkasser. SixSides utvikler og realiserer utstillingskonsepter.

Postkassene er plassert slik:

Forbanna – på Knut Hamsuns plass, ved Grimstad bibliotek.
Rastløs – ved den gamle postkassen ved gamle Grefstad jernvarehandel.
Sjalu – ved Damenes Magasin.
Forelska – utenfor Turistinformasjonen.
Lykkelig – på Terje Vigens brygge, populært kalt Shell-brygga.

Hamsuns postkasser er en annerledes utstilling under åpen himmel. Fem postkasser står plassert i Storgata og på Terje Vigens brygge i Grimstad sentrum. Der skal de stå til den 20. september 2009, når Hamsun-året avsluttes i Grimstad.

Vi som har laget utstillingen, tror den passer aller best for mennesker fra 15 til 25 år, men mennesker i alle aldere er velkomne til å åpne postkassene på ferden gjennom Grimstad-gatene.

Hver postkasse tar for seg en sinns-tilstand: LYKKELIG (Terje Vigens brygge), FORELSKA (Sorenskrivergården), SJALU (i Storgata utenfor Damenes magasin), RASTLØS (ved gamle Grefstad jernvarehandel) og FORBANNA (utenfor Grimstad bibliotek, på Knut Hamsuns plass).

På utsiden av postkassene er det trykket tekster. Disse tekstene er skrevet av elever ved Dahlske videregående skole. På postkassen som heter FORELSKA, som står plassert utenfor Sorenskrivergården, er det tekster om forelskelse i ulike varianter, slik elevene selv opplever denne sinnstilstanden. På innsiden av postkassen står det trykt hva Hamsun selv sa om forelskelse, hentet fra hans litteratur. Dessuten står det om hvordan Hamsun privat opplevde forelskelse. Slik er opplegget for alle fem postkassene.

Dem fem sinnstilstandene står som kontraster mot hverandre. Knut Hamsun beskrev og levde ut disse følelsene. Vi ønsker med denne utstillingen å vise Hamsuns aktualitet, ved nettopp å tematisere tilstander menneskene fortsatt må forholde seg til. Hamsuns litteratur er ikke bare noe man må igjennom fordi det er pensum på skolen; Hamsun har noe å si oss i dag.

Men tilstandene står i kontrast til hverandre. Hamsun greide med sin litteratur å vise at livet slett ikke er enkelt. Vi rives og slites til ulike kanter, og det kan være vanskelig å finne det karakterfaste i oss selv: hver og en av oss består av paradokser. Vi lever ikke innenfor helhetlige og enhetlige rammer, men drives rundt i samhandling med andre mennesker.

At livet ikke er lett viste også Hamsun oss på en tydelig måte gjennom sine politiske holdninger. Han kom i posisjon som nazi-sympatisør under krigen, og måtte bøte for det etter krigens slutt. Den litterære modernisten Hamsun var altså ikke forutseende nok i politisk sammenheng. Lesere som likte Hamsuns bøker, hadde vanskelig for å kjenne Hamsun igjen. Det ble vanskelig å finne sammenheng og konsekvens i mennesket Hamsun var. De ulike rollene hans passet liksom ikke sammen.

Postkassen er valgt fordi det i dag henger en gammel postkasse i byen, som står i forbindelse med Hamsuns biografi. Da Hamsun etter krigen var internert på det gamle sykehuset i Grimstad, fikk han ikke lov til å gå langt bort fra sykehusets område. Men skoene hans var ødelagte, og derfor skrev han et brev hjem til Nørholm, der han bad dem sende ham et par nye. Ingen ville poste brevet for ham, og derfor gikk han selv ned til byen for å finne en postkasse. Det fant han, ved Grefstad jernvarehandel. Men i byen møtte han en konstabel som fortalte Hamsun at han ikke hadde lov å vandre rundt i byen. Hendelsen er gjengitt i Hamsuns siste bok, Paa gjengrodde Stier (1949).

Postkassen som gjenstand danner assosiasjoner til korrespondanse i sin alminnelighet. Et brev kan være en oppfordring til samtale, men det er også stedet for bekjennelser og påminnelser. Vi mener postkassen uttrykker hva vi ønsker med utstillingen. Vi ønsker en dialog om Hamsuns litterære verk og det som publikum ellers har på hjerte omkring Hamsun. Dessuten ønsker vi at møtet med postkassene i seg selv skal kunne oppleves som å gå i dialog med Hamsuns kunst.

Se også:

Dagbladet: På post for Hamsun

NRK: Hamsuns postkasser