Archive for the ‘19. og 20. juni 2009’ Category

Hamsunfeiring i juni

Wednesday, June 17th, 2009

Fredag 19. juni
Kl. 10-15: Hamsun og dikternes by. Forsker-workshop på Universitet i Agder, Grooseveien 36, Grimstad.
Kl. 16: Hamsun på Sørlandet – boklansering, Grimstad bibliotek, Storgata 44.
Kl. 18. Avduking av Hamsun-byste på Knut Hamsuns Plass ved Grimstad bibliotek, Storgata 44.

Lørdag 20. juni
Kl. 13: Hamsuns postkasser – museumsutstillingen åpnes på Bietorvet, Storgata, Grimstad.
Kl. 14: Hva vil vi med Hamsun? Jon P. Knudsen leder samtale på Grimstad bibliotek, Storgata 44.

Litt mer om de enkelte programpostene:

Fredag kl 10-15 Hva vil vi med Hamsun? Universitet i Agder, Grimstad har invitert forskere innen flere fagfelt til å diskutere temaet. Det vil dreie seg om utvikling og samfunnsdiskurs med utgangspunkt i kontroversielle historiske personer, eksemplifisert med Knut Hamsun og Dikternes by i Grimstad. Workshopen vil være tverrfaglig, slik at perspektivet ikke kun er litteraturforskning, men også samfunnsforskning i bred forstand.
Workshopen er et samarbeid med Dikternes By i Grimstad og inngår i Hamsun markeringen i 2009 i Grimstad. Workshopen lages i regi av prosjektene Åpen Kampus som er et prosjekt for å styrke samhandling mellom universitet og region knyttet til kampus Grimstad og Litteraturen i samfunnet, som er et tverrfaglig, tverrinstitusjonelt samarbeid mellom forfattere, samfunns- og litteraturforskere. Hensikten med prosjektet Litteraturen i samfunnet har vært å drøfte forholdet mellom litteratur og samfunnsutvikling.
Publikum er velkommen til å være til stede under workshopen. En oppfølging av den vil være på lørdag på biblioteket kl 14, se omtale lenger ned.

Les intervju med initiativtaker Hans Christian Garmann Johnsen på http://www.nb.no/hamsun2009/aktuelt_h09/hva_vil_vi_med_hamsun

Fredag kl 16: Hamsun på Sørlandet – boklansering
Bokbyen forlag i Tvedestrand lanserer sin Hamsun-bok som består av artikler knyttet til Hamsun og Sørlandet. I redaksjonen har disse vært med: Stein Gauslaa, redaktør i Agderposten, Oddbjørn Johannessen, amanuensis i nordisk ved UiA, Ola Veigaard, leder av Hamsunselskapet avdeling Grimstad og Harald Næss, forsker og utgiver av Hamsuns brev. De fleste av artiklene er nyskrevet til denne boken og er ikke publisert tidligere. Emnene er mange og knytter seg til både Hamsuns biografi og litteratur. Blant annet inneholder boka artikler om Ellinor Hamsun i Berlin og de andre Hamsun-barna, gården Nørholm, krigsårene, Hamsuns forhold til den sørlandske småbyen, advokat Sigrid Stray, dikternes forhold til Tyskland, om den arresterte Hamsun. Flere av hans romaner er også omtalt i boka.

http://www.bokbyenforlag.no/

Fredag kl 18: Avduking av Hamsun-bysten
Grimstad bys museer har fått i gave Hamsun-byste fra Anne Marie Thurmann-Moe. Hamsun-bysten fikk hun i sin tid i gave av sin mann til 60 års dagen. Bysten skal stå utenfor Grimstad bibliotek på Knut Hamsuns plass – som senere vil bli Hamsun-museum. Giveren vil avduke bysten og studentene Frida Ånnevik og Eirik Sørbøe ved Musikkonservatoriet, Universitetet i Agder framfører Hamsun dikt i sang og musikk. Programmet varer ca en halv time.

Lørdag kl 13: Hamsuns postkasser - En annerledes utstilling under åpen himmel
Hamsuns romaner rommer heftige følelser; motstridende sinnstilstander det er vanskelig å kontrollere. De motsetningsfulle sinnstilstandene preget også Hamsuns liv, både før og under Grimstad-tiden. Grimstad bys museer har laget en utstilling der den paradoksale Hamsun blir synliggjort.
Utstillingen tar for seg et utvalg sinnstilstander; forelska, sjalu, rastløs, forbanna og lykkelig. I fem postkasser kan man stifte nærmere bekjentskap med Hamsuns forhold til disse tilstandene.
Postkassene står på ulike steder i Storgata, og én står på Terje Vigens brygge. Postkassen er valgt fordi det i dag henger en gammel postkasse i byen, som står i forbindelse med Hamsuns biografi. Da Hamsun etter krigen var internert på det gamle sykehuset i Grimstad, fikk han ikke lov til å gå langt bort fra sykehusets område. Men skoene hans var ødelagte, og derfor skrev han et brev hjem til Nørholm, der han bad dem sende ham et par nye. Ingen ville poste brevet for ham, og derfor gikk han selv ned til byen for å finne en postkasse. Det fant han, ved Grefstad jernvarehandel. Men i byen møtte han en konstabel som fortalte Hamsun at han ikke hadde lov å vandre rundt i byen. Hendelsen er gjengitt i Hamsuns siste bok, Paa gjengrodde Stier (1949).


Lørdag kl 14: Hva vil vi med Hamsun?
Hamsun og Grimstad som dikternes by
Som en oppfølging av konferansen på universitetet på fredag, vil det være en samtale om Hamsun i dag: Om utvikling og samfunnsdiskurs med utgangspunkt i kontroversielle historiske personer, eksemplifisert med Knut Hamsun og Dikternes by i Grimstad. En rekke personer er blitt invitert til å snakke sammen om dette, og samtalen kan følges av publikum. Dette er ikke en debatt, poenget er heller ikke å komme frem til enighet, mer å får fram synspunkter og tanker.

Steder er ikke bare fysiske strukturer, men har også ideologiske og politiske dimensjoner. Hvordan et sted fremstår, oppfattes og utvikler seg er derfor like mye et spørsmål om identitet, ideologi og politikk som om fysisk funksjonalitet. Ethvert meningsbærende element som tilføres og forsterkes gjennom visualisering og symbolisme på et sted vil derfor ha betydning for stedets egenart og utvikling. Dette gjelder også i høyeste grad forholdet mellom personen og forfatteren Knut Hamsun og utviklingen av Grimstad som Dikternes by.