Archive for the ‘Apropos Ibsen’ Category

Henrik blant krukker og kolber

Thursday, October 4th, 2012
Krukkene i Ibsens apotek bar latinske navn

Krukkene i Ibsens apotek bar latinske navn

Ibsen-seminar om apoteket og urtekunnskap på 1800-tallet
Foredragsholdere: Vivian Stølen og Therese Strupstad Hagen

Tid: Tirsdag 13. november kl. 19.00
Sted: Ibsen-museet, Henrik Ibsens gate 14
Inngang: 50 kr, enkel servering

Henrik Ibsen kom til Grimstad vinteren 1843/44 for å gå i lære hos apoteker Reimann. Apotekvirksomheten har forandra seg mye siden den gangen unge Henrik sto blant krukker og kolber som apotekermedhjelper på Grimstad Apotek. Bli med på et dypdykk i datidens apotekvirksomhet, hvor Ibsens hverdag på apoteket blir satt inn i en større farmasihistorisk kontekst. Foredraget tar deg med på en reise tilbake i tid. Vi ser på hvilken urtemedisin som ble brukt mot de vanligste plagene befolkningen led under, og hva man egentlig fikk kjøpt på et apotek. Dessuten vil det også bli fortalt om hvilken plass apotekene hadde i  lovverk og næringspolitikk.

Ibsen og mytene

Tuesday, April 24th, 2012
Henrik Ibsen

Henrik Ibsen

Sted: Grimstad Vertshus, Frivoldveien 11, Grimstad
Tid: Lørdag 28. april kl 12.00-15.00
Inngang: 150 kr, enkel bevertning

Ibsen-museene i Norge samarbeider om et seminar i Grimstad. Denne gangen handler det om myter som er knyttet til Ibsens liv og verk. Det er et tema det er vanskelig å bli ferdig med, ikke minst Ibsen-museene, der liv og verk formidles kontinuerlig.

 

Jørgen Haave: Biografiske perspektiver på Henrik Ibsen – verdien av kildrgransking
Hva forteller primærkildene om Ibsens år på Venstøp? Det gir en mulighet til å korrigere eksisterende sannheter. Hvordan var Ibsen bak alle disse mytene? Jørgen Haave er konservator ved Telemark Museum

Erik Edvardsen: Iscenesettelser – Ibsen bak mytene
Kan hende øves det et større press på berømtheter om å presentere seg og skape et selvbilde. Selv om Ibsen hevdet at han alltid diktet om noe gjennomlevd, men aldri behandlet det opplevde, har han også i forbindelse med diktergjerningen hevdet å drive selvanatomering. Hvordan fremstår Ibsen som person, og hva går hans nærvær i diktningen ut på? Erik Edvardsen er seksjonsleder ved Ibsenmuseet, Norsk Folkemuseum.

Olav Haugsevje: ”Terje Vigen” og Terje Viken – diktverk og tradisjon
Hvordan er “Terje Vigen” oppfattet og brukt i Grimstad-samfunnet? “Terje Vigen” er nyttet i byutviklings-arbeidet i Grimstad, samt at byen også har hatt sine nasjonsbyggere som har tematisert diktet. Debatten om hvorvidt “Terje Vigen” har rot i en historisk person, gir grunnlag for noen refleksjoner omkring resepsjonen. Olav Haugsevje er faglig ansvarlig ved Grimstad bys museer.

Ibsens Grimstad anskueliggjort

Monday, November 7th, 2011
knut-brautaset

Foredragsholder Knut Brautaset

De viktige, formende årene fra konfirmant til voksen tilbrakte Henrik Ibsen i Grimstad.
Han kom i 1844 som apotekerlærling og forlot byen som gryende dikter og dramatiker i 1850.

Den lille kystbyen var ikke en søvnig uthavn, men et aktivt og travelt sted.

Gjennom en bildefortelling vil Knut Brautaset forsøke å belyse større hendelser i byen i denne tidsperioden.

Foredragsholder Knut Brautaset er styreleder for Grimstad bys museer.

Sted: Terje Vigen-rommet, Ibsen-museet, Henrik Ibsens gate 14, Grimstad
Tidspunkt: Tirsdag 15. november kl 19.00
Inngang: 50,- kr, enkel servering

Terje Vigen og Napoleonskrigene

Monday, February 21st, 2011

Ibsen-seminar med Anita Estensen, daglig leder for Grimstad bys museer.
Sted: Ibsen-museet, Henrik Ibsens gate 14, Grimstad
Tidspunkt: Tirsdag 22. februar kl 19.00
Inngang: 50 kr, enkel servering

Diktet ”Terje Vigen” regnes som ett av Henrik Ibsens fremste dikt. Det forteller om losen Terje Vigen og hans ferd over til Danmark for å sikre mat til familien. Det er en gripende fortelling hvor Ibsen briljerer som dramatiker og språkmester. Diktet har gått inn i den nasjonale litteraturen, og leses den dag i dag både fra scene og i andre sammenhenger. For Grimstad er diktet også et ibsenminne, da både hovedpersonen i diktet og stedet han kommer fra, er nært knyttet til Grimstad.

Diktet kan leses på mange måter; litterært eller kontekstuelt. Denne gangen vil det være de historiske hendelsene bak diktet som er hovedfokus, nemlig krigen mellom Frankrike og England og hvordan Ibsen bruker det i diktet.

Anita Estensen er daglig leder for Grimstad bys museer og for Grimstad – dikternes by. Hun har studert blant annet litteratur og språk ved flere universiteter.

Ibsen-seminar med professor i teatervitenskap Jon Nygaard, UiO

Friday, February 12th, 2010

Sted: Ibsen-museet, Henrik Ibsens gate 14, Grimstad
Tidspunkt: Torsdag 18. februar kl 19.00
Inngang: 50,- kr, enkel servering

Professor Jon Nygaard

Professor Jon Nygaard

Årets første Ibsen-seminar vil ta for seg hvilket forhold Ibsen hadde til teater i ung alder. Vi har invitert teaterforsker Jon Nygaard ved Senter for Ibsenstudier i Oslo til å snakke om dette.

Som Ibsen-forsker har Nygaard villet legge vekt på Ibsens konkrete forutsetninger, at han ble født inn i en overklasse i Skien på kanten av denne klassens sammenbrudd og oppløsning og at han ikke startet sin kunstneriske virksomhet som forfatter, men som praktisk teaterarbeider.


Nygaard vil forsøke å problematisere at den unge apotekerlærlingen Henrik Ibsen i Grimstad, i en by uten teater og som selv antakelig aldri hadde sett en teaterforestilling i sitt liv, skulle velge å skrive et helaftens skuespill og få det innlevert ved Christiania Theater.

Den deklasserte overklassegutten fra Skien, som ifølge mytene ankom Grimstad i kjole og hvitt, men uten underbukse, hadde et sterkt ønske om å komme opp og frem og igjen bli akseptert i de beste klasser. Veien dit gikk gjennom det som fortsatt rundt 1850 var den viktigste kunstarten i offentligheten, nemlig teatret.

Jon Nygaard er professor i teatervitenskap ved Senter for Ibsenstudier ved Universitetet i Oslo. Som teaterforsker har han spesielt vært opptatt av teatrets egenart som noe annet enn litteratur og at teatrets rolle i historien har vært som den første indikator på endring i samfunnet.