Archive for the ‘Apropos Hamsun’ Category

Knut Hamsun: Berømt og fordømt

Thursday, April 18th, 2013

Andreas Lødemel

Stor forfatter og utskjelt landsforræder: Kan vi forsone oss med at Knut Hamsun var begge deler? På 30- og 40-tallet støttet han Quisling, Hitler og den tyske okkupasjonsmakta i Norge. Han innrømte aldri senere at han hadde tatt feil. Samtidig var Knut Hamsun sin tids største norske forfatter, og vi ser ham fortsatt som en av de aller beste og viktigste vi har hatt. Hvordan forholder vi oss til Hamsun og litteraturen hans i dag? Tenker vi annerledes enn før? Er det ulikt i ulike landsdeler? Et foredrag om det vanskelige ettermælet.

Andreas Lødemel (f. 1985) er litteraturformidler ved Hamsunsenteret på Hamarøy. Han har mastergrad i nordisk litteratur fra Tromsø. Fra høsten 2013 er han stipendiat ved Universitetet i Nordland med et prosjekt om Knut Hamsuns forfatterskap.

Tid: tirsdag 7. mai kl 19.00
Sted: Ibsenhuset, Henrik Ibsens gate 20, Grimstad
Inngang: 50 kr, enkel servering

Paa gjengrodde stier – mellom forsvarsskrift, sjølvbiografisk fragmentarium og litterær kunst

Friday, June 8th, 2012
Lyrikar Haugen Paal-Helge. Foto: Gerald Zörner.

Lyrikar Haugen Paal-Helge. Foto: Gerald Zörner.

Hamsun-seminar med lyrikar Paal-Helge Haugen

Tid: Tirsdag 19. juni kl 19.00
Stad: Galleriet, Grimstad kulturhus
Inngang: 60 kr, enkel bevertning

Haugen kjem til å opphalde seg vesentleg med Paa gjengrodde stier som skjønnlitteratur, men sjølvsagt også setje boka opp mot Hamsuns biografi, rettsaka og ikkje minst den psykiatriske observasjonen av Hamsun, og rettspsykiatriens rolle generelt. Han vil dessutan sjå på Paa gjengrodde stier i lys av den europeiske litterære kunsten i samtida. Er det slik at vi nok har lettare for å lese Paa gjengrodde stier som kunstverk i dag enn det som var tilfellet då den kom ut – ikkje berre grunna nærleiken til andre verdskrigen, men også pga den retninga som ein del av vår tids norske prosakunst har tatt dei seinare åra.

Hamsun og Nobelprisen

Wednesday, October 12th, 2011

Hamsun-seminar med servering av Nobel-menyen

Knut Hamsun mottok Nobelprisen i litteratur i 1920.

Knut Hamsun mottok Nobelprisen i litteratur i 1920.

Mange vet at Knut Hamsun mottok Nobel-prisen i litteratur i 1920. Omstendighetene rundt utnevningen og hvordan Hamsun forholdt seg til prisen, er kanskje ikke like godt kjent. Og de færreste har nok spist middagen som ble servert i Stockholm til ære for prismottakerne.

I høst blir det mulig å få et innblikk i både historien om Knut Hamsuns nobelpris i litteratur, og å spise og drikke seg igjennom nobelmenyen. Grimstad bys museer i samarbeid med Smag & Behag inviterer til en helaften hvor vi gjennom ord, mat og drikke forteller om Hamsuns nobelpris i 1920. Museet holder en innledning om prisutdelingen, før Smag & Behag serverer en 7 retters Nobel-meny med tilhørende viner.

Hvis du ønsker å delta, melder du deg på hos Grimstad turistkontor innen 20. oktober. Prisen er 695 kr for menyen og 495 kr for vin-pakke. Oppgjøret skjer samme kveld som arrangementet på restauranten.

Grimstad turistkontor: tlf 37 25 01 68,
e-post: turistkontoret@grimstad.kommune.no

Sted: Smag & Behag, Storgaten 14, Grimstad
Tidspunkt: Torsdag 27. oktober kl 18.00
Pris: 1190 kr, inkludert vin
Påmelding: Grimstad turistkontor, tlf 37 25 01 68

Hamsun med kniv og gaffel

Sunday, March 27th, 2011
Akvarell: Jarle Bjørklund

Akvarell: Jarle Bjørklund

Hvilket forhold har Hamsuns hovedpersoner til mat? Hvordan omtales maten i bøkene? Kan vi her se noen form for mentalitet knyttet til mat og næring? Og er det mulig å lage en tre-retters middag med grunnlag i disse bøkene?

Grimstad bys museer inviterer til middag den 29. mars. Her vil vi servere mat hentet fra fire av Hamsuns romaner; Sult (1890), Pan (1894), Benoni (1908) og Markens grøde (1917).

Vi skal bl.a. servere julemiddag for de tannløse, mat for de ut-sultede, kremmerhus med hemmelig innhold, fersk urteost og mye mye mer.

Tid: Tirsdag 29. mars kl 19.00
Sted: Sorenskrivergården
Inngang: 100 kr, servering

Påmelding: Innen fredag 25. mars til Grimstad turistkontor:
turistkontoret@grimstad.kommune.no, tlf 37 25 01 68.

Hamsunmanuskripter i Nasjonalbiblioteket

Sunday, April 4th, 2010

Hamsun-seminar med forskningsbibliotekar Sigbjørn Grindheim, Nasjonalbiblioteket

Sted: Ibsen-museet, Henrik Ibsens gate 14, Grimstad
Tidspunkt: Torsdag 8. april kl 19.00
Inngang: 50 kr, enkel servering

I vår serie av Ibsen- og Hamsun-seminarer er vi kommet til Hamsun. Vi får besøk av Sigbjørn Grindheim som arbeider ved Nasjonalbiblioteket som har den største samlingen av Hamsuns brev- og manuskripter. Med utgangspunkt i denne samlingens historie  – hva Hamsun i sin tid overlot til biblioteket og om andre større gaver og kjøp – vil noen utvalgte manuskripter, brev og tegninger bli presentert og kommentert, særlig polemiske notater og manuskripter som ikke har vært trykt før. Enkelte sider av forholdet mellom Hamsun og Bjørnson vil også bli belyst gjennom noen utrykte notater.

Sigbjørn Grindheim er forskningsbibliotekar ved Håndskriftsamlingen i Nasjonalbiblioteket, og cand.philol med historie hovedfag. Han har arbeidet ved Håndskriftsamlingen siden 1972, bl.a. med Bjørnsons og Hamsuns brev og manuskripter, de siste par år også engasjert i Nasjonalbibliotekets arbeid med Hamsun-jubileet og 100-årsmarkeringen for Bjørnson død.